Støtt Jillen Njaarke Reinbeitedistrikt

382 givere

Avsluttet

131,749 kr

26% av målet på 500,000 kr

Jillen Njaarke tok kampen for oss alle, vis din støtte!

Gi ditt bidrag for å vise solidaritet med Jillen Njaarke som har kjempet en modig kamp for hele folkebevegelsen mot vindkraft.

I mange hundre år har det sørsamiske reinbeitedistriktet drevet tradisjonell reindrift i området Øyfjellet og Vesterfjellan i Vefsn kommune, Nordland. Nå bygges Norges største vindkraftverk ut av private internasjonale selskaper midt i flytteleia deres.

Tradisjonell reindrift og flytteveien er beskyttet ved lov, men dette er ikke vurdert verken av Vefsn kommune, Norges vassdrags- og energidirektorat og Olje- og energidepartementet. Det er dette reinbeitedistriktet vil prøve gjennom rettssystemet. I tingretten tapte de, og ble idømt saksomkostninger på 1,7 millioner kroner til de gigantiske internasjonale konsernene som ødelegger beiteområdene deres. I lagmannsretten ble anken avvist før den nådde frem til rettslig behandling. Men saksomkostningene ble reindriftsfamiliene idømt denne gangen også. De beløper seg til 350 000 kroner hos motparten. Egne saksomkostninger kommer i tillegg.

Vi må kort sagt hjelpe dem. Gi dit bidrag, hjelp reinbeitedistriktet nå!

382 givere

Avsluttet

131,749 kr

26% av målet på 500,000 kr

Ansvarlig for innsamlingen

Anne Baardvik

Kontakt ansvarlig

Pengene utbetales til:

Motvind Norge

Orgnr.: 923421068

Aktivitet

Anonym giver

300 kr

04.03/2021

Birgit Oline

500 kr

Stå på og ikkje mist motet💪😊

21.03/2021

Jill

250 kr

❤️

22.03/2021

Eva

200 kr

08.03/2021

Anja

150 kr

03.03/2021

Anonym giver

200 kr

10.03/2021